Budjettilaskuri

7.2.2024 | Teksti: Vertaamo.fi

Jaa kaverille

LATAA ILMAINEN BUDJETTILASKURI – KUUKAUSIBUDJETTI POHJA

Raha-asioiden suunnitteleminen ja ennakoiminen on järkevää ja kannattavaa. Vältyt ikäviltä yllätyksiltä ja rahanpuute ei pääse yllättämään ennen seuraavaa palkkapäivää. Autamme sinua tekemään budjetin perustuen omiin tuloihisi ja menoihisi ja saat kattavan kokonaiskuvan omasta taloudestasi.

NÄIN KÄYTÄT KOTITALOUDEN BUDJETTILASKURIA

Lataa näppärä budjetti Excel-taulukko koneellesi
Syötä taloutesi tulot ja menot
Ole rehellinen
Pyöristä aina ylöspäin
Muista yllättävät menot
Päivitä budjettilaskurin tiedot säännöllisesti

 

BUDJETTILASKURIN 10 HYÖTYÄ – ILMAINEN KODIN KIRJANPITO

 • 1. Tietoisuus rahankäytöstä
 • Budjettilaskurin avulla voit saada täyden käsityksen rahankäytöstäsi. Se auttaa sinua selvittämään, minne tulosi menevät ja mitkä ovat suurimmat menoerät. Tämä tietoisuus on ensimmäinen askel talouden hallinnassa.

 • 2. Suunniteltu menojen seuranta
 • Budjettilaskuri mahdollistaa menojen tarkan seurannan. Voit suunnitella etukäteen, kuinka paljon haluat käyttää eri kategorioihin, kuten ruokaan, asumiseen ja vapaa-aikaan. Seuranta auttaa välttämään turhia impulseja ja yllättäviä menoja.

 • 3. Säästöjen edistäminen
 • Budjettilaskuri on erinomainen työkalu säästämisen tehostamiseen. Määritä selkeät säästötavoitteet, ja budjettilaskuri auttaa sinua pitämään kiinni niistä. Se näyttää, kuinka pienet säästöt voivat ajan myötä kasvaa merkittäviksi summiksi.

 • 4. Velkastrategian luominen
 • Jos sinulla on velkaa, budjettilaskuri auttaa luomaan strategian velan lyhentämiseksi. Voit asettaa ylimääräiset varat velan maksuun ja seurata, miten velan määrä vähenee ajan myötä. Tämä antaa selkeän kuvan velan lyhentymisestä ja motivoi pysymään suunnitelmassa.

 • 5. Taloudellisen stressin vähentäminen
 • Tietoisuus taloudellisesta tilanteesta vähentää stressiä. Budjettilaskuri antaa sinulle selkeän kuvan siitä, mihin rahasi menevät, ja voit tehdä tarvittavat säädöt tasapainottamiseksi. Kun talous on hallinnassa, stressin määrä vähenee.

 • 6. Suunnitelmallisuus tulevaisuuteen
 • Budjettilaskuri auttaa sinua suunnittelemaan talouttasi tulevaisuuteen. Voit asettaa pitkän aikavälin tavoitteita, kuten säästämisen omaan kotiin tai eläkkeelle siirtymisen, ja budjettilaskuri auttaa sinua luomaan reitin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • 7. Rahankäytön priorisointi
 • Budjettilaskuri auttaa sinua priorisoimaan rahankäyttöäsi. Voit määritellä, mikä on sinulle tärkeää, ja suunnitella budjettisi sen mukaisesti. Tämä auttaa sinua keskittymään olennaiseen ja vähentämään turhia menoja.

 • 8. Vararahaston luominen
 • Yllättävät menot voivat aiheuttaa taloudellista stressiä. Budjettilaskuri auttaa sinua luomaan vararahaston, joka toimii puskurina odottamattomille tilanteille. Näin olet paremmin varautunut yllättäviin kuluihin.

 • 9. Parannettu rahaosaaminen
 • Kun käytät budjettilaskuria säännöllisesti, parannat rahaosaamistasi. Opit, kuinka hallita rahoja tehokkaasti, säästää ja sijoittaa fiksusti. Näitä taitoja voit hyödyntää koko elämäsi ajan.

 • 10. Säästöjä pitkällä aikavälillä
 • Budjettilaskuri auttaa luomaan vakaan taloudellisen perustan, mikä mahdollistaa säästöjen keräämisen pitkällä aikavälillä. Olipa tavoitteesi matkustaa maailmalla, ostaa unelmiesi koti tai valmistautua eläkkeelle, budjettilaskuri on avain pitkäaikaiseen taloudelliseen menestykseen.

Yhteenveto
Budjettilaskuri ei ole pelkästään työkalu numeroihin, vaan se on avain taloudelliseen itsenäisyyteen ja stressittömään elämään. Sen avulla voit suunnitella, seurata ja hallita talouttasi tehokkaasti. Riippumatta siitä, millaisia taloudellisia tavoitteita sinulla on, budjettilaskuri auttaa sinua saavuttamaan ne askel askeleelta. Jatkuva käyttö antaa sinulle valmiudet hallita rahojasi tietoisesti ja suunnitellusti.

BUDJETOINNIN PERUSTEET – KUINKA ALOITTAA JA MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ

Budjetointi on tehokas työkalu taloudellisen hallinnan parantamiseen. Se auttaa luomaan hallittavuutta talouteen, asettamaan selkeitä tavoitteita ja varmistamaan, että rahankäyttö on linjassa omien tarpeiden ja toiveiden kanssa. Tässä käsittelemme, kuinka aloittaa budjetointi ja miksi se on niin olennainen osa talouden hallintaa.

MIKSI BUDJETOINTI ON TÄRKEÄÄ

Taloushallinta. Budjetointi tarjoaa kattavan kuvan tuloista ja menoista, mikä auttaa pitämään talouden kurissa. Se on perusta taloudenhallinnalle.

Säästäminen
Budjetoinnin avulla voit tunnistaa säästömahdollisuudet ja asettaa konkreettiset säästötavoitteet. Se kannustaa tehokkaaseen rahankäyttöön.

Velan hallinta
Budjetointi auttaa hallitsemaan ja maksamaan velkoja suunnitelmallisesti. Se voi myös ehkäistä uuden velan syntymistä.

Tavoitteiden asettaminen
Budjetointi auttaa asettamaan selkeitä taloudellisia tavoitteita, kuten matkan, koulutuksen tai asunnon hankinnan. Se tekee abstrakteista tavoitteista konkreettisia.

Stressin vähentäminen
Tieto siitä, että talous on hallinnassa, vähentää taloudellista stressiä ja antaa mielenrauhaa.

KUINKA ALOITTAA BUDJETOINTI

Tulojen määrittely. Listaa kaikki tulonlähteesi, mukaan lukien palkka, sivutulot ja mahdolliset avustukset.

Menojen kartoittaminen
Seuraa kaikkia kuukausittaisia menoja, kuten vuokra, ruoka, vakuutukset ja harrastukset.

Priorisointi
Aseta menot tärkeysjärjestykseen ja tunnista välttämättömät kulut sekä ne, joista voit tarvittaessa leikata.

Tavoitteiden asettaminen
Määritä lyhyen ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteesi, kuten säästösumma tai velan maksaminen.

Budjetoinnin työkalut
Hyödynnä erilaisia budjetointityökaluja, kuten sovelluksia tai perinteisiä budjettipohjia.

Kuukausittainen seuranta
Pidä säännöllisesti seurantaa budjetistasi ja tee tarvittavat päivitykset elämäntilanteesi muuttuessa.

Säästötilin luominen
Perusta erillinen säästötili ja siirrä tavoitteisiisi suunnattu summa suoraan tilille palkkapäivänä.

Joustavuus
Ole joustava. Elämässä tulee yllätyksiä, ja budjetin pitää olla tarpeeksi joustava mukautuakseen muutoksiin.

Budjetoinnin aloittaminen vaatii vain pienen panostuksen aikaa, mutta sen hyödyt voivat olla merkittäviä. Se ei ainoastaan auta taloudenhallinnassa, vaan myös antaa sinulle valvontaa rahankäyttöösi ja mahdollistaa taloudellisen vakaudesta nauttimisen.

BUDJETOINTI JA PERHEEN TALOUS

Budjetointi ja perheen talous ovat avainasemassa taloudellisen tasapainon saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Tietoinen budjetointi auttaa perheitä hallitsemaan rahojaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Se ei ainoastaan varmista laskujen maksamista ja päivittäisten tarpeiden tyydyttämistä vaan myös mahdollistaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen. Tässä artikkelissa käsitellään, miten perheet voivat hyödyntää budjetointia ja luoda yhteisen taloussuunnitelman.

1. Ymmärrä perheen tarpeet ja tavoitteet
Ensimmäinen askel on ymmärtää perheen tarpeet ja tavoitteet. Jokaisella perheenjäsenellä voi olla omat toiveensa ja tarpeensa, ja näiden tunnistaminen auttaa varmistamaan, että budjetti ottaa kaikki huomioon.

2. Kerää tiedot tuloista ja kuluista
Käy läpi kaikki perheen tulot ja kulut. Tarkista palkkatiedot, säännölliset laskut, elinkustannukset ja mahdolliset lainanlyhennykset. Selvitä myös, kuinka paljon perheellä on varaa säästää joka kuukausi.

3. Laadi selkeä budjetti
Luo budjetti, joka on selkeä ja helppo seurata. Jaa kulut kategorioihin, kuten ruoka, asuminen, terveydenhoito ja vapaa-aika. Määritä tietty summa jokaiselle kategorialle ja pyri pysymään siinä.

4. Säästä tulevaisuutta varten
Aseta säästötavoitteita perheen tulevaisuuden tarpeita varten. Tämä voi olla lasten koulutuksen rahoittaminen, kodin ostaminen tai eläkkeelle siirtyminen. Säännöllinen säästäminen auttaa luomaan taloudellista turvaa pitkällä aikavälillä.

5. Osallistu yhdessä taloussuunnitelman tekoon
Yhteinen taloussuunnitelma on avaintekijä perheen talouden hallinnassa. Kutsu kaikki perheenjäsenet mukaan suunnittelemaan talousstrategiaa. Tämä voi auttaa luomaan yhteisen näkemyksen taloudellisista tavoitteista ja sitoutumisesta niihin.

6. Määritä vastuut
Jokainen perheenjäsen voi ottaa vastuuta tietyistä talousalueista. Tämä voi sisältää laskujen maksun, ostosten suunnittelun tai säästämisen seurannan. Selkeät vastuut helpottavat budjetin ylläpitoa.

7. Päivitä budjettia säännöllisesti
Perheen taloudellinen tilanne voi muuttua, joten budjetti on päivitettävä säännöllisesti. Uusien menojen ilmaantuessa tai tulojen muuttuessa on tärkeää sopeuttaa budjettia vastaamaan nykytilannetta.

8. Kommunikoi avoimesti
Avoimuus on avaintekijä perheen talouden hallinnassa. Keskustele avoimesti raha-asioista perheenjäsenten kanssa. Yhdessä sovitut päätökset ja selkeä kommunikaatio auttavat välttämään mahdollisia konflikteja.

9. Opettakaa lapsille talousvastuuta
Opettakaa lapsille talousvastuuta varhain. Heidän osallistumisensa taloudenhoitoon voi olla sekä opettavaista että motivoivaa.

10. Harkitse ammattilaisen apua
Jos perheen taloudessa ilmenee monimutkaisempia kysymyksiä tai haasteita, harkitse ammattilaisen, kuten talousneuvojan, apua.

Budjetointi ja yhteisen taloussuunnitelman tekeminen eivät ainoastaan auta perhettä hallitsemaan talouttaan tehokkaasti, vaan ne myös vahvistavat perheen yhtenäisyyttä ja taloudellista turvallisuutta. Yhdessä laadittu suunnitelma voi toimia ohjenuorana kohti perheen taloudellisia tavoitteita ja unelmia.

MIKÄ ON ILMAINEN BUDJETTILASKURI?

Jokaisella on unelmia ja tavoitteita, joihin tähdätään. Nämä kuitenkin vaativat usein säästöjä sekä budjetointia. Hyvällä suunnitelmalla ja budjetoinnilla voit helpommin päästä toteuttamaan unelmiasi. Budjettilaskuri excelissä on tässä tapauksessa apuna.

Monella suomalaisella ei ole kotitaloudellensa minkäänlaista budjettia, vaikka kotitaloutensa tuloja ja menoja on hyvä seurata ja suunnitella kuukausittain. Kaikista järkevintä olisi tehdä kuukausittainen tai viikoittainen budjetti, jossa esimerkiksi asumismenoihin, ruokaan, bensaan ja hygieniatuotteisiin on kaikkiin budjetoitu tietty summa rahaa, ja pyrkiä myös pysymään tässä budjetissa. Tämä kannattaa varsinkin, jos tili tuntuu olevan aina nollilla jo ennen palkkapäivää, tai mikäli toiveena on saada säästettyä rahaa johonkin suurempaan hankintaan. Ehkäpä haaveissasi on lomamatka, auton hankinta tai jopa oman kodin ostaminen?

Kotitalouden budjetin suunnittelussa voi käyttää avuksi budjettilaskuria. Laskurin avulla saat tarkasti selvitettyä kuukausittaiset tulosi ja menosi sekä mahdollisesti yli jäävän rahan. Muistathan laskea tuloihin mukaan kaikki mahdolliset tulot: palkat, tuet, vuokratulot ja niin edelleen. Älä myöskään huijaa itseäsi menojen kohdalla. Jos merkitset menosi laskuriin vain omien arvioidesi perusteella, tulee menot helposti merkittyä alakanttiin. Pidä kirjaa kaikista menoistasi esimerkiksi kuukauden ajan ja merkitse laskuriin tarkat summat. Muista merkitä menoihin myös lainojen takaisinmaksuerät. Kun olet merkinnyt menosi laskuriin, jälkeen se laskee, kuinka paljon sinulla jää jäljelle tuloistasi kaikkien kuukauden menojesi jälkeen. Budjettilaskuri pohja on oiva apuvälinen talouden hahmottamiseen.

MITEN BUDJETTILASKURI EXCEL VOI AUTTAA SÄÄSTÖTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA?

Kun olet merkinnyt laskuriin ne summat, mitä sinulla todellisuudessa on kulunut kuukauden aikana, voit alkaa miettiä, mistä voisit vähentämään. Näin siis ainakin siinä tapauksessa, jos et ole tyytyväinen summaan, joka sinulla jäi käteen menojen jälkeen. Käytitkö vaikkapa ruokaan, kosmetiikkaan tai huvitteluun aivan liikaa rahaa? Onko mitään kuukausittaisia menoja, jotka voisi jättää pois kokonaan? Tai olisiko esimerkiksi sähkö-, puhelin- tai nettilaskua mahdollista pienentää kilpailuttamalla sähkösopimus ja liittymät?

Jos olet karsinut menoista jo kaiken mahdollisuuden, mahdollisuudeksi jää enää korottaa tuloja. Olisiko sinun mahdollista tehdä enemmän töitä tai yrittää vaihtaa paremmin palkattuun työhön? Oletko hakenut kaikki tuet, mihin olet oikeutettu?

Suunnittele aiempien menojesi pohjalta laskuria apuna käyttäen uusi budjetti, joka auttaa sinua säästämään rahaa kuukausittain. Muistathan olla suunnitelmissasi realistinen! Kuukauden kuluttua voit sitten tarkistaa, kuinka hyvin pysyit budjetissasi. Ehkä onnistuit jopa käyttämään vielä vähemmän rahaa, kuin suunnittelit?

Hankintoja ja maksuja on suunniteltava aina tarkkaan. Joskus on niin että on vielä maksamatta aiempia hankintoja tai sitoumuksia, jotta voi toteuttaa uusia. Aina ei voi saada kaikkea, mutta budjettilaskurilla suunnittelet kätevästi maksut ja hankinnat, niin että uusien hankintojen toteutuminen on kivuttomampaa.

BUDJETTILASKURI ON KOKO TALOUDEN LASKURI

Budjettilaskuri on koko talouden laskuri kodin budjetin suunnitteluun, yleisten lainojen kuten kulutusluottojen ja talouden seurantaan. Omien tulojen ja menojen laskeminen on helppoa ja hauskaa. Lasket budjettilaskurilla tarkasti kuukausitasolla budjetoinnin koko perheelle tai yhden hengen taloudelle.

Kirjaa budjettilaskuriin kotitaloutesi tulot ja menot sekä muut lainat kuten esim. tililuoton, niin yllätyt kuinka paljon voi jäädä rahaa säästöön.

Mikä on sinun paras budjetointivinkkisi? Anna hyvän kiertää, lähetä se meille ja jaamme sen Vertaamon käyttäjille. Voit lähettää vinkkisi tästä.

BUDJETTILASKURI KYSYMYKSET

Miksi budjetointi on tärkeää?
Budjetointi auttaa hallitsemaan rahoja tehokkaasti, varmistaa laskujen maksun ja auttaa saavuttamaan taloudelliset tavoitteet.

Mitä tietoja tarvitsen budjetin laatimiseksi?
Tarvitset tiedot tuloistasi, kiinteistä kuluista, kuten vuokra ja laskut, sekä muista menoista, kuten ruoka ja vapaa-ajan aktiviteetit.

Miten teen budjetin?
Tee lista kaikista tuloistasi ja menoistasi. Jaa menot kategorioihin ja määritä kullekin kategoriaan tietty summa.

Kuinka usein pitäisi päivittää budjettia?
Budjettia tulisi päivittää säännöllisesti, erityisesti kun taloudellinen tilanne muuttuu tai kun uusia menoja ilmaantuu.

Mikä on ero kiinteiden ja muuttuvien kulujen välillä?
Kiinteät kulut ovat vakioita, kuten vuokra, kun taas muuttuvat kulut vaihtelevat, kuten ruokaostokset tai vapaa-ajan menoja.

Kuinka paljon tulisi säästää kuukausittain?
Säästösumma riippuu tuloistasi ja taloudellisista tavoitteistasi. Yleinen suositus on säästää vähintään 10% tuloista.

Mitä teen, jos en pysy budjetissa?
Jos huomaat ylittäväsi budjettia, tarkastele, missä voit tehdä leikkauksia, ja harkitse muita tapoja lisätä tuloja.

Miten aloittaa säästäminen, jos tuntuu mahdottomalta?
Aloita pienestä ja aseta realistisia tavoitteita. Jopa pieni säästösumma on parempi kuin ei mitään.

Onko budjetointi vaikea oppia?
Budjetointi vaatii hieman harjoittelua, mutta se on opittavissa. On olemassa monia työkaluja, kuten budjettilaskurit, jotka tekevät siitä helpompaa.

Mikä on budjettilaskuri ja miten se toimii?
Budjettilaskuri on työkalu, joka auttaa laskemaan tuloja ja menoja, antaa selkeän kuvan budjetista ja auttaa seuraamaan talouden tilaa.

Voiko budjetointi auttaa velan maksamisessa?
Kyllä, budjetointi auttaa hallitsemaan rahoja tehokkaammin ja mahdollistaa ylimääräisten varojen suuntaamisen velan lyhentämiseen.

Kuinka laskea oikea summa jokaiselle budjettikategorialle?
Tarkastele menneitä kuukausia ja laske, paljonko olet käyttänyt eri kategorioihin. Käytä näitä tietoja suunnitellessasi tulevia budjetteja.

Onko budjetointi rajoittavaa?
Budjetointi ei ole tarkoitus olla rajoittavaa, vaan se auttaa ohjaamaan rahoja haluttuihin kohteisiin ja varmistamaan taloudellisen vakauden.

Kuinka sisällyttää yllättävät kulut budjettiin?
Varataan osa budjetista “yllättäville kuluille”. Näin voit varautua odottamattomiin menoihin ilman suurta vaikutusta budjettiin.

Miten perhe voi osallistua budjetointiin?
Osallista perheenjäsenet budjetin laatimiseen ja päätöksentekoon. Tämä luo yhteisvastuuta ja vahvistaa perheen taloudellista yhteistyötä.