Yrityslaina – Laina yritykselle

7.2.2024 | Teksti: Vertaamo.fi

Jaa kaverille

VERTAA YRITYSLAINAT – HAE PARAS YRITYSLAINA TARPEISIISI

Yrityslainat vertailussa. Hae sinun yrityksellesi paras yrityslaina.

Lainayhtiö

Määrä/aika/korko

Yritysluotto

3000 – 100.000 €
3–18 kk

Suomen Yrityslaina

1000 - 100.000 €
1-18 kk
Alk. 1,75%

Kredita

10-20% vuotuisesta liikevaihdosta

Capital Box

5000 - 2.000.000 €


LAINA YRITYKSELLE – HAE YRITYSLAINAA

Yrityslaina on yritykselle tarkoitettu lainamuoto, joka voi olla ratkaisu kassavirran ongelmiin. Yrityslainaa haetaan yleensä yrityksen suurempiin investointeihin tarkoitettu laina. Yrityksen kassavirrassa voi tapahtua suuria haasteita sekä muutoksia vuosien varrella. Haasteina voivat olla asiakkaiden maksuviiveet, liiketoiminnan nopea kasvu tai muut yrityksen talousvaihtelut. Tällöin yrityslaina tai toiselta nimeltään yritysluotto voi olla avainratkaisijana kyseisissä haasteissa.

Rahoituksen lisätarve yrityslainan muodossa ei aina välttämättä ole siis negatiivinen asia. Yrityslainaa voi hakea aina myös yrityksen perustamista varten, yrityskauppojen toteutumiseen ja muihin investoihin. Yrityslainan kohdalla hinnoittelu pyritään yleensä tekemään selkeäksi lainamuoto jakamalla yrityslaina erikseen laina-aikaan ja lainasummaan, jossa toimituspalkkio on kiinteä.

Yrityslainaa tai toiselta nimeltään yritysluottoa ei kannata sekoittaa kulutusluottoon, voivat hakea kaiken kokoiset yritykset sekä pienet että isot yritykset sekä yritysmuodosta riippumatta. Yritysmuodolla ei myöskään ole merkitystä ja yrityslainaa voivat saada ihan kaikki yritysmuodot kuten osakeyhtiöt, toiminimet ja kommandiittiyhtiöt. Yrityslainaa haettaessa yrityksen toimintahistoria ei ole merkittävä tekijä vaikkakin myönnettävän lainan takaajana täytyy olla yksi yrityksen toimintahenkilö. Yrityslainaa takaamassa toimintahenkilönä voi olla esimerkiksi toimitusjohtaja, yksi hallituksen jäsenistä, osakas tai muu yrityksen määrittämä toiminhenkilö. Yrityslainan takaajalla ei saa myöskään olla omia maksuhäiriömerkintöjä.

YRITYSRAHOITUS JA YRITYSLAINAT

Yritysrahoitus ja yrityslainat ovat olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä ja laajentamista. Yrityksen kasvun tukeminen ja taloudellisen vakauteen saavuttaminen vaativat usein lisärahoitusta, ja tässä vaiheessa yrityslainat astuvat kuvaan.

Yrityslainojen tärkein tarkoitus on tarjota yrityksille pääomaa erilaisiin tarpeisiin, kuten investointeihin, käyttöpääoman kattamiseen, laajentumiseen tai jopa yritysostoja varten. Nämä lainat voivat olla vakuudellisia tai vakuudettomia, ja niiden ehdot vaihtelevat suuresti riippuen lainanantajasta, yrityksen tilanteesta ja lainan käyttötarkoituksesta.

Yksi yleinen käyttötarkoitus yrityslainoille on investointi liiketoiminnan laajentamiseen. Yritykset voivat tarvita lisää pääomaa esimerkiksi uusien tilojen hankkimiseen, laitteiden päivittämiseen tai teknologisten ratkaisujen integroimiseen. Tällaiset investoinnit voivat parantaa yrityksen tehokkuutta, kilpailukykyä ja mahdollisesti tuoda lisää myyntiä.

Toinen yleinen käyttötarkoitus on käyttöpääoman rahoittaminen. Käyttöpääoma kattaa yrityksen lyhyen aikavälin velvoitteet ja varmistaa, että se pystyy jatkamaan normaalia liiketoimintaansa sujuvasti. Yrityslaina voi auttaa tasoittamaan kausittaista vaihtelua tai kattamaan odottamattomia kuluja, kuten markkinointikampanjat tai varaston lisäykset.

Yrityslainat voivat olla myös hyödyllisiä tilanteissa, joissa yrityksellä on mahdollisuus strategiseen yritysostoon. Tällöin laina voi tarjota tarvittavan pääoman yrityskaupan toteuttamiseksi. Strategiset yritysostot voivat auttaa yritystä laajentumaan uusille markkinoille, saavuttamaan synergiaetuja ja vahvistamaan asemaansa alalla.

Vakuudelliset yrityslainat vaativat yritykseltä omaisuutta tai muita varoja lainan vakuudeksi. Tämä voi sisältää kiinteistöjä, laitteita tai jopa yrityksen varastoa. Vakuudettomat lainat puolestaan perustuvat yleensä yrityksen luottokelpoisuuteen ja voivat olla helpommin saatavilla pienemmille yrityksille tai niille, joilla ei ole merkittäviä omaisuuseriä.

Lainanantajia voi olla monenlaisia, mukaan lukien perinteiset pankit, online-pankit, luottolaitokset ja jopa valtion tukemat lainaohjelmat. Jokaisella vaihtoehdolla on omat edut ja haitat, ja yrityksen on tärkeää arvioida huolellisesti, mikä sopii parhaiten sen tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseen.

Lainan ehdot vaihtelevat myös merkittävästi. Korko, takaisinmaksuohjelma, vakuudet ja muut ehdot vaikuttavat siihen, kuinka edullinen laina on ja kuinka hyvin se sopii yrityksen strategiaan. Siksi on tärkeää tehdä huolellinen analyysi ennen lainan ottamista, jotta yritys voi varmistaa, että se valitsee parhaiten tarpeisiinsa sopivan rahoitusvaihtoehdon.

Yrityslainojen käyttöä ja hankkimista koskeva päätös on merkittävä ja vaatii huolellista harkintaa. Oikein käytettynä yrityslaina voi olla tehokas työkalu kasvun ja menestyksen saavuttamiseksi. Toisaalta, harkitsematon lainanotto voi aiheuttaa taloudellisia haasteita. Siksi yritysten on suositeltavaa työskennellä rahoitusammattilaisten kanssa ja tehdä perusteellinen liiketoimintasuunnitelma ennen lainan ottamista varmistaakseen, että rahoitusstrategia on linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa.

YRITYKSELLE LAINAA – KUINKA PALJON YRITYSLAINAA VOI SAADA YRITYKSELLE?

Kun harkitset pienyrityksesi yrityslainan hakemista, on tärkeää kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin, jotta lisäät mahdollisuuksiasi saada lainapäätös myönteisenä.

Ensinnäkin, pyri hakemaan yrityslainaa, joka on kohtuullinen suhteessa yrityksesi kokoon. Yleinen nyrkkisääntö on, että yritys voi saada lainaa 10-20 % vuotuisesta liikevaihdostaan. Tämä summa voi vaihdella riippuen lainanantajasta ja liiketoiminnan luonteesta.

Lainanantajat tarkastelevat huolellisesti sitä, miksi yritys tarvitsee lainaa, joten on tärkeää, että perustelet selkeästi rahoituksen tarpeesi hakemuksessa. Tarkoituksen tulisi liittyä yrityksesi tarpeisiin, ja lainan käytölle tulisi olla selkeä suunnitelma ja arvo yrityksellesi. Mieti siis tarkkaan, mihin ja miten lainasumma tullaan käyttämään.

Mitä selvemmin ja perusteellisemmin pystyt osoittamaan yrityslainan tarpeesi, sitä suuremmat ovat mahdollisuutesi saada myönteinen luottopäätös. Lainanantaja haluaa ymmärtää tilanteesi ja varmistua siitä, että laina tukee yrityksesi kasvua ja menestystä.

Yrityksesi takaisinmaksukyky on olennainen tekijä lainapäätöksessä. Lainanantaja arvioi yrityksesi taloutta ja luottotietoja varmistaakseen, että pystyt maksamaan lainan takaisin. Tähän arvioon vaikuttavat yrityksen kirjanpito, tuloslaskelma ja tulevaisuudennäkymät. Lainanantaja tekee riskiarvion, joka määrittää yrityksesi luottokelpoisuuden ja siten sen, kuinka paljon ja millä ehdoin voit saada yrityslainaa.

Vakuudet ovat myös merkittävä osa yrityslainan hakuprosessia. Vakuudet tarjoavat lainanantajalle suojaa siinä tapauksessa, että et pystyisi täyttämään lainasopimuksen velvoitteitasi. Vakuudeksi voi määritellä takaajia, jotka ovat vastuussa lainasta, mikäli yritys ei kykene maksamaan sitä takaisin. Vakuudeksi voidaan myös asettaa yrityksen omaisuutta, kuten toimitiloja, laitteistoa tai muita arvokkaita resursseja.

On tärkeää, että takaajat ymmärtävät velvollisuutensa ja että heillä on taloudelliset edellytykset toimia yrityslainan takaajina. Vakuudet voivat olla myös fyysisiä, kuten kiinteistökiinnityksiä tai yrityskiinnityksiä.

Lainan hakeminen on merkittävä päätös, ja huolellinen valmistautuminen sekä yhteistyö rahoitusalan ammattilaisten kanssa voivat auttaa varmistamaan, että yrityslaina palvelee parhaiten yrityksesi tarpeita ja tavoitteita.

YRITYSLAINAN KORKO

Yrityslainojen korko vaihtelee merkittävästi ja siihen vaikuttavat useat tekijät, kuten yrityksen koko, taloudellinen tilanne, jo olemassa olevat lainat ja muut seikat. Korko määräytyy osittain myös laina-ajan perusteella, sillä pidemmät laina-ajat ja suuremmat luotot tuovat usein lisää riskejä lainanantajille ja vaikuttavat myös vakuusrakenteeseen.

Korko voidaan yleisesti nähdä lainanantajan hinnoitteluna yritykselle myönnetystä lainasta, sisältäen riskipreemion. Mitä suurempi riski lainanantajalle arvioidaan olevan, sitä korkeampi on lainanottajalle määritetty korko.

Yrityslainojen vuosikorko vaihtelee yleensä välillä 4-30 %. Kuukausikorolla varustetut yrityslainat saattavat olla hieman kalliimpia, mutta niiden etuna on, että laina voidaan maksaa takaisin ennenaikaisesti ilman lisäkuluja. Suurten pankkien tarjoamat yrityslainat voivat sisältää suhteellisen alhaisen, noin 5-7 prosentin koron. Kuitenkin näissä tapauksissa pankit saattavat vaatia korvausta, jos yrityslaina halutaan maksaa ennenaikaisesti takaisin. Toisaalta rahoituspalvelut, kuten Kredita, tekevät yhteistyötä lainanantajien kanssa, jotka tarjoavat ilmaisen ennenaikaisen takaisinmaksun, tuoden joustavuutta ja kustannusetuja yrityslainan ottajille.

VERTAA YRITYSLAINAT – LAINA YRITYKSELLE VERTAAMALLA

Kuten muidenkin lainojen kohdalla niin yrityslainojen vertailu kannattaa myös. Yrityslainaa tarjoavia tahoja monia, joten aina kannattaa vertailla lainat ennen kuin tekee lopullisen päätöksen. Kun olet ensin vertaillut yrityslainoja, tulet tietämään mitä yrityksesi tulee loppupeleissä maksamaan yrityslainasta. Yrityslainojen vertaaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa, tehokasta ja yksinkertaista. Yrityslainan vertaaminen toisiin lainaajiin tapahtuu kätevästi verkossa. Yrityslainan hakeminen onnistuu käden käänteessä verkossa, kunhan se yrityksen vastuuhenkilölle se parhaiten sopii. Yrityslainan hakemiseen et tarvitse myöskään perinteistä tilinpäätösdokumentaatiota, kun haet lainan verkosta.

Yrityslainaa voivat hakea aina suuret sekä pienet yrityksen, jotka voivat olla muodoltaan aina osakeyhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä tai jopa toiminimiä. Yrityslaina tai toiselta nimeltään yritysluotto aina pienistä summista kuten 2 000 – 5 000 euroa suurempiin summiin kuten 100 000 – 200 000 euroa tai jopa isoihin miljooniin euroihin. Monien lainanantajien kohdalla yrityslaina voi olla käytössä jopa 1 arkipäivän kuluttua kunhan lainahakemus on ensin hyväksytty lainanantajan puolelta. Yrityslainalla takaisinmaksuaika on lainanantajasta riippuen yleensä 24 kuukautta.

Lainamäärä 3000 – 100.000 €
Toimituspalkkio on kiinteä, ei korko- tai muita kuluja
Takaisinmaksuaikaa 3 kuukaudesta 18 kuukauteen
Takaisinmaksu kuukausierissä
Ei tilinpäätösdokumentaatiota
Yksityishenkilön takaus
Lainapäätös samana päivänä ja rahat yrityksen tilille huomenna

Lue lisää Yritysluotto.fi

 

Lainaa yritykselle 1000 – 100.000 €
Nopea lainapäätös jopa minuuteissa
Rahat päivässä yrityksen tilille
Kiinteä kulu alkaen 1,75 %
Lainan takaisinmaksu 1-18 kuukaudessa
Kuukausilyhennys tai kertamaksu
Lainan hakeminen ei sido vielä mihinkään

Lue lisää Suomenyrityslaina.fi

 

Lainat 5 000 – 2 000 000 euroa
Laina-aika tarpeesi mukaan
Ei piilokuluja
Nopea hakemus ja lainapäätös minuuteissa
Yrityslaina ilman reaalivakuuksia – vain henkilökohtainen takaus
Ei turhia paperitöitä ja tapaamisia
Hakemukset 24/7

Lue lisää Capitalbox.fi

 

LAINA YRITYKSELLE – YRITYSLAINAN KÄYTTÖKOHTEET

Yrittäjillä on monia syitä hakea yritysrahoitusta ja laajentumisen rahoitus on yksi yleisimmistä perusteista yrityslainan hakemiselle. Lisäksi tarvittavat investoinnit koneisiin, laitteisiin, tuotekehitykseen ja markkinointiin voivat olla muita merkittäviä syitä.

 • 1. Yrityksen perustamisen rahoitus tai uuden yrityksen yrityslaina
  Yrityslaina voi olla ratkaiseva tekijä uuden liiketoiminnan käynnistämisessä. Se tarjoaa tarvittavaa pääomaa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, alkuvaiheen kulujen kattamiseen ja ensimmäisten toimintakuukausien rahoittamiseen.
 • 2. Päivittäisen liiketoiminnan lisääntynyt käyttöpääoman tarve eli käyttöpääomalaina
  Käyttöpääomalaina auttaa kattamaan päivittäisen liiketoiminnan kulut, kuten palkat, vuokrat ja muut juoksevat menot. Erityisesti kasvavilla yrityksillä saattaa olla tarvetta lisätä käyttöpääomaa vastatakseen kasvaneeseen kysyntään.
 • 3. Varastojen täydentäminen sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa
  Sesonkiluonteisissa liiketoiminnoissa yrityslaina voi olla tarpeen varastojen täydentämiseksi ennen vilkasta myyntikautta. Näin varmistetaan, että yritys voi tarjota asiakkaille laajan valikoiman tuotteita tai palveluita.
 • 4. Investointirahoitus suurempiin hankintoihin kuten koneisiin tai laitteisiin
  Yrityslaina voi kattaa investointitarpeet, kuten uusien koneiden, laitteiden tai teknologisten ratkaisujen hankinnan. Tämä mahdollistaa yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen ja tehokkuuden parantamisen.
 • 5. Kasvurahoitus tuote- ja palveluvalikoiman laajentamiseen
  Kasvurahoitus voi olla tarpeen, kun yritys haluaa laajentaa tuote- tai palveluvalikoimaansa vastatakseen markkinoiden muuttuviin tarpeisiin tai kasvattaakseen asiakaskuntaansa.
 • 6. Yrityskaupat tai aikaisempien velkojen jälleenrahoitus
  Yrityskauppojen tai aikaisempien velkojen jälleenrahoitus voi olla motiivi yrityslainan hakemiselle. Tämä mahdollistaa strategisten liiketoimintapäätösten tekemisen tai edullisempien lainaehtojen hyödyntämisen.
 • 7. Toimitilojen laajentaminen tai remontointi
  Toimitilojen laajentaminen tai remontointi voi vaatia merkittävää pääomaa. Yrityslaina tarjoaa mahdollisuuden parantaa toimitilojen laatua, lisätä kapasiteettia tai laajentua uusille markkina-alueille.
 • 8. Odottamattomien kulujen tai kertaluontoisten veroerien kattaminen
  Yritykselle voi ilmetä odottamattomia kuluja tai kertaluontoisia veroeriä, joita varten on hyvä olla ylimääräistä rahoitusta saatavilla. Yrityslaina tarjoaa joustavan ratkaisun tällaisiin yllättäviin tilanteisiin.
 • 9. Markkinointi ja uudet liiketoimintamahdollisuudet
  Markkinointiin panostaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen voivat vaatia lisäpääomaa. Yrityslaina antaa mahdollisuuden investoida markkinointikampanjoihin ja innovatiivisiin liiketoimintaideoihin.
 • 10. Työntekijöiden palkkaaminen
  Liiketoiminnan kasvaessa yritys saattaa tarvita lisää työvoimaa. Yrityslaina voi kattaa palkkakulut ja mahdollistaa osaavien työntekijöiden rekrytoinnin liiketoiminnan laajentuessa.

 
Yrittäjät voivat hyödyntää yrityslainaa monipuolisesti eri tarpeisiinsa ja varmistaa yrityksensä kestävän kasvun ja menestyksen.

LAINA YRITYKSELLE – TARKISTA YRITYSLAINAN HAKUKELPOISUUS

Ensisijaisesti jotta yrityslainaa voi saada yritykselleen on todennettava vastuuhenkilöiden eli joko toimitusjohtajan, osakkaan tai muun vastuuhenkilön luottokelpoisuus. Näillä vastuuhenkilöillä ei saa olla omia luottohäiriömerkintöjä, jotta yrityslainaa voidaan myöntää yritykselle. Joissain tapauksissa myös useamman yrityksen henkilön tai muiden yksityishenkilöiden omavelkainen takaus voidaan vaatia. Yrityslainan ollessa suurempi kuin 20 000 euroa vaaditaan myös vähintään kahden muun henkilön omavelkainen takaus yrityslainalle. Yli 20 000 euron yrityslainassa tulee takaus antaa omavelkaisesti yksityishenkilönä.

Yrityslainan hakeminen ei ole koskaan ollut näin yksinkertaista ja helppoa, kun se onnistuu verkossa sähköisellä allekirjoituksella. Takaussitoutuminen on tästä hyvänä esimerkkinä, joka tuo vakautta yrityslainaa haettaessa. Ennen yrityslainan käsittelyä takaajina toimivat yksityishenkilöt hyväksyvät erikseen oman sitoumuksensa. Niissä tapauksessa on toimittava toisin, jos takaaja ei ole yrityslainaa hakevan yrityksen hallituksen jäsen tai ei ole itsessään yrityksen toimitusjohtaja. Takaajan ollessa ulkopuolinen henkilö yritysluotolle, niin takaajan hyväksyttävä sitoumus vielä erikseen seuraava päivänä jotta yrityslainan myöntäminen onnistuu. Kuitenkin loppupeleissä yrityslainan hakeminen ja saaminen on yllättävän nopeaa sekä vaivatonta. Yrityslainan rahat saa kätevästi ja nopeasti yrityksen omalle pankkitilille.

YRITYSLAINA KYSYMYKSET

Miten yrityslaina eroaa henkilökohtaisesta lainasta?
Yrityslaina on tarkoitettu yrityksen käyttöön, ja se myönnetään yrityksen taloudellisen tilanteen perusteella. Henkilökohtainen laina myönnetään yksilölle.

Miksi yrityslainan ottaminen voi olla tarpeellista?
Yrityslaina voi olla tarpeen esimerkiksi laajennushankkeisiin, käyttöpääoman kattamiseen tai investointeihin.

Mistä lähteistä voin hakea yrityslainaa?
Yrityslainoja voi hakea perinteisiltä pankeilta, online-lainapalveluilta, valtion tukiohjelmista ja muilta rahoituslaitoksilta.

Kuinka suuri yrityslaina on mahdollista saada?
Yrityslainan määrä vaihtelee suuresti ja riippuu yrityksen koosta, taloudellisesta tilanteesta ja lainan käyttötarkoituksesta.

Millainen on tyypillinen takaisinmaksuaika?
Takaisinmaksuaika vaihtelee lainan tyypistä ja määrästä, mutta se voi olla useita vuosia.

Onko vakuuksia tarpeen asettaa?
Joissain tapauksissa vaaditaan vakuuksia, kuten omaisuutta tai takauksia. Monet pienet lainat voivat kuitenkin olla vakuudettomia.

Miten yrityksen luottokelpoisuus vaikuttaa lainan saantiin?
Hyvä luottokelpoisuus parantaa mahdollisuuksia saada lainaa ja voi myös vaikuttaa lainan ehtoihin.

Voiko uusi yritys saada lainaa?
Kyllä, mutta uuden yrityksen on todennäköisesti vaikeampi saada lainaa. Tässä tapauksessa liiketoimintasuunnitelmalla ja visiolla voi olla suuri merkitys.

Mitä riskejä liittyy yrityslainan ottamiseen?
Yrityslainan ottaminen voi liittyä riskeihin, kuten takaisinmaksukyvyn heikkenemiseen. On tärkeää arvioida riskit huolellisesti.

Miten valitsen sopivan yrityslainan?
Valitse sopiva laina vertailemalla eri vaihtoehtoja. Huomioi korko, maksuehdot, takaisinmaksuaika ja muut lainaehtoihin liittyvät tekijät.

Mitä liiketoiminnan osa-alueita varten voin hakea yrityslainaa?
Yrityslainaa voi hakea moniin eri tarkoituksiin, kuten laajentumiseen, markkinointiin, käyttöpääomaan, teknologiapäivityksiin ja muihin liiketoiminnan tarpeisiin.

Kuinka nopeasti voin saada päätöksen yrityslainahakemuksestani?
Päätöksen saamiseen vaikuttavat lainanantajan prosessit, mutta jotkut online-lainapalvelut voivat tarjota päätöksen nopeasti, jopa saman päivän aikana.

Miten korko määräytyy yrityslainoissa?
Yrityslainan koron määräytyminen riippuu useista tekijöistä, kuten lainan tyypistä, yrityksen luottokelpoisuudesta ja yleisistä markkinaolosuhteista.

Mitä vaihtoehtoja minulla on, jos en pysty maksamaan lainaa takaisin?
Jos kohtaat taloudellisia vaikeuksia, ota yhteyttä lainanantajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Useat lainanantajat voivat tarjota joustoa maksusuunnitelmissa.

Voinko saada yrityslainan ilman liiketoimintasuunnitelmaa?
Monet lainanantajat edellyttävät liiketoimintasuunnitelmaa erityisesti uusilta yrityksiltä, koska se auttaa arvioimaan liiketoiminnan tulevaisuudenäkymiä.

Miten yrityslaina vaikuttaa yrityksen kirjanpitoon?
Yrityslaina vaikuttaa yrityksen talousraportointiin, ja on tärkeää seurata lainan vaikutuksia kirjanpidossa.

Voiko yrityslainaa käyttää vanhojen velkojen maksamiseen?
Kyllä, osa yrityslainoista voi olla suunniteltu vanhojen velkojen uudelleenrahoittamiseen, mikä voi auttaa yhdistämään eri velkoja ja parantamaan maksuvalmiutta.

Miten yrityslaina vaikuttaa henkilökohtaiseen vastuuseeni?
Useimmat yrityslainat ovat yrityksen vastuulla, mutta joissain tapauksissa lainanantajat voivat vaatia henkilötakauksen, mikä voi liittää henkilökohtaisen vastuun lainaan.

Kuinka usein voin hakea yrityslainaa?
Yrityslainan hakemisen tiheys voi vaihdella lainanantajien välillä. Monet lainanantajat sallivat lainan hakemisen, kun edellinen laina on maksettu takaisin, mutta tämä vaihtelee ehtojen mukaan.