Kiinteistöjen joukkorahoitus

7.2.2024 | Teksti: Vertaamo.fi

Jaa kaverille

KIINTEISTÖJEN JOUKKORAHOITUS – KIINTEISTÖSIJOITUS VERTAILU 2024

Kiinteistöjen joukkorahoitus on yksi sijoittamisen muoto. Vertaa kiinteistösijoittamiseen erikoistuneet yritykset, tutustu lisää ja valitse paras kiinteistösijoituskohde.

Pohjoismaat

Tessin

Sijoita kiinteistöihin

Eurooppa

EstateGuru

Tuottoa vakuudellisista lainoista

  Baltia

  Fintown

  Kiinteistöjen joukkorahoitusta


      KIINTEISTÖJEN JOUKKORAHOITUS ELI KIINTEISTÖSIJOITUS ON SUOMESSA

      Kiinteistöihin sijoittaminen on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Sijoittamisen aloittaminen ei kuitenkaan onnistu kovin helposti, sillä siinä voi olla hankalaa päästä alkuun rahoituksesta johtuvien pulmien vuoksi. Ei ole helppoa aloittaa sijoittamista, jos itsellä ei ole yhtään pääomaa. Nyt sijoittamisen aloittaminen on kuitenkin mahdollista jopa pienemmällä pääomalla. Se onnistuu kiinteistöjen joukkorahoituksen avulla.

      Kiinteistöjen joukkorahoitus mahdollistaa sen, että jokaisella on mahdollisuus päästä mukaan kalliimman hintaluokan kiinteistöprojekteihin. Aikaisemmin ne vaativat paljon pääomaa, mutta nykyisin pääoma jaetaan monien yksityisten sijoittajien kesken. Yleensä yritykset markkinoivat kohteitaan ja keräävät siten rahoitusta projektia varten. Kiinteistöprojektien joukkorahoitus on yleisesti käytetty muun muassa kulttuuriprojektien rahoittamiseen tai hyväntekeväisyysprojektien toteuttamiseen. Sen lisäksi sitä käytetään tänä päivänä yhä suuremmissa määrin kiinteistöbisneksessä. Sijoittajat saavat osuuksia sen mukaan, mitä enemmän he sijoittavat. Jokaisesta kiinteistöstä on mahdollista saada myös tuottoa, mikäli projekti etenee sovitusti.

      Aikaisemmin kiinteistö joukkorahoitus vaati pääoman lisäksi myös laajan verkoston. Nykyään kiinteistörakennuttajia ei tarvitse tuntea, vaan kiinteistöprojektien joukkorahoituspalvelu hoitaa yhteydenpidon sijoittajien ja rakennuttajien välillä. Sellaiset projektit, jotka eivät ole vielä saaneet rahoitusta pankeilta, luokitellaan niin sanotuiksi korkean riskin projekteiksi. Tällöin sijoittaja ottaa suuren riskin, mutta jos projekti onnistuu, ovat saadut tuototkin sitä suurempia. Riski on sitä suurempi myös silloin, mitä vähemmän sijoittajia projektissa on. Kiinteistöjen joukkorahoituksessa voi olla maksimissaan 200 sijoittajaa. Vaikka sijoittajia olisikin täydet 200, on kiinteistöihin sijoittaminen aina riski, joka tulee ottaa huomioon. Omat varansa voi siis menettää kokonaisuudessaan.

      MITEN KIINTEISTÖSIJOITUS JA -RAHOITUS TOIMII?

      Kiinteistösijoitus toimii siten, että sijoittaja etsii sijoitettavia kohteita. Kohteista tulee lukea lisätietoa ennen kuin niihin sijoittamista edes harkitsee. Jos kohde vaikuttaa liian suurelta riskiltä, ei siihen välttämättä kannata sijoittaa. Kaiken rahansa voi nimittäin menettää, mutta toisaalta rahansa voi laittaa myös poikimaan. Kiinteistösijoittaminen on riskialtista, mutta kaikki sijoittajat tietävät sen. Aloittelevan sijoittajan voi olla järkevää sijoittaa kohteisiin, jotka ovat niin sanotusti varmoja kohteita. Vaikka toki täysin varmoja kohteita ei olekaan, on joidenkin kohteiden onnistuminen varmempaa kuin toisten.

      Kiinteistö voi hakea kiinteistörahoitusta, joka helpottaa rakentamisen aikaisten kulujen kanssa. Jos rahoitus saadaan, on projektin toteutuminen lähempänä. Jos rahoitusta taas ei saada, nousee riski, että sijoittaja menettää kaikki sijoittamansa rahat. Sijoittaja voi arvioida omaa riskiään selvittämällä rakennuttajan taustaa. Jos taustalta löytyy monia onnistuneita projekteja, on sijoittaminen turvallisempaa.

      TESSIN – POHJOISMAIDEN JOHTAVA KIINTEISTÖIHIN ERIKOISTUNUT SIJOITUSALUSTA

      Tessin on Pohjoismaiden johtava kiinteistösijoitusalusta, joka on kasvanut huomattavasti vuodesta 2014 lähtien. Alusta välittää vakuudellisia sijoitusmahdollisuuksia yksityishenkilöille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Tessinin toiminta perustuu havaintoon siitä, että monet kiinteistöhankkeet jäävät rahoituksen puutteen vuoksi toteuttamatta.

      Tessin mahdollistaa maksuttoman pääsyn ainutlaatuisiin sijoitusmahdollisuuksiin tarjoamalla nopean ja helpon sijoitusprosessin. Alin sijoitussumma vaihtelee yleensä 1 000–5 000 euron välillä riippuen lainan suuruudesta. Sijoittajilla on vapaus valita, milloin, kuinka paljon ja mihin lainoihin he haluavat sijoittaa. Jokainen lainatarjous on yksilöllinen, ja odotettu tuotto vaihtelee noin 7–13 prosentin välillä.

      Tessinissä lainat katetaan kohdekohtaisilla vakuuksilla pantin ja takausten muodossa. Alustalla lanseerataan viikoittain uusia sijoitusmahdollisuuksia eri kiinteistötyypeissä, kuten asunnoissa, teollisuustiloissa ja yhdyskuntakiinteistöissä. Asuntokohteet ovat erityisesti keskiössä, ja Tessinin 55 000 rekisteröitynyttä jäsentä ovat osaltaan edistäneet yli 5 000 uuden asunnon rakentamista Ruotsissa ja Suomessa.

      Sijoittajille tarjotaan useita tapoja sijoittaa Tessinin välittämiin kiinteistölainoihin. Suoraan kiinteistölainoihin sijoittaminen antaa mahdollisuuden rakentaa oma salkku ilman lisäkustannuksia. Lisäksi on mahdollista sijoittaa Tessinin valmiiksi rakennettuun Lainasalkkuun, joka sisältää useita lainoja automaattisen riskin hajautuksen kanssa. Rahaston kautta sijoittaminen Tessinin kumppanuusrahastoon “Fastighetsräntefonden” tarjoaa mahdollisuuden asettaa suuren määrän lainoja näytteille alustan kautta.

      Tessin on luonut innovatiivisen tavan tuoda yhteen sijoittajat ja kiinteistöprojektit, tarjoten samalla laajan valikoiman sijoitusmahdollisuuksia kiinteistösektorilla.

      Aloita sijoittaminen Tessinillä tästä.

      ESTATEGURU – KIINTEISTÖSIJOITTAMISTA TURVALLISESTI

      EstateGuru on hyvä valinta silloin, kun pohditaan sijoittamista. Sen avulla kiinteistön joukkorahoitus onnistuu helposti, sillä nettisivuilta voi tutkia eri kohteita. Kiinteistöprojektien joukkorahoitus vaatii yhteydenpitoa sijoittajan ja rakennuttajan välillä. EstateGurun kautta se onnistuu. Monikaan kiinteistöjen joukkorahoituspalvelu ei pysty tarjoamaan mahdollisuutta lähteä mukaan kiinteistöbisnekseen vain 50 eurolla. EstateGurun avulla se kuitenkin onnistuu.

      EstateGurun kautta kiinteistösijoitus voi antaa jopa 12 prosentin tuoton vuositasolla. Tällöin kiinteistösijoittaminen on todella kannattavaa ja siitä voi jopa tulla pääelinkeino. Myös kiinteistörahoitus hoituu EstateGurun avulla. Yritykset voivat hakea helpotusta projektiensa kustannuksiin hakemalla rahoitusta. EstateGuru myöntää rahoitusta sellaisille yrityksille, jotka pystyvät näyttämään toteen olevansa hyviä rahoituksen kohteita. Mitä enemmän toteutuneita projekteja rakennuttajalla on taustallaan, sitä helpommin rahoitusta voidaan myöntää. Jos rahoitus on jo myönnetty, sijoittaja pääsee seuraamaan sitä, kuinka paljon rahoitusta on myönnetty ja mihin se käytetään. Rahoituksella pyritäänkin pitämään huolta siitä, että projekti valmistuu suunnitellussa aikataulussa. Valmistumatta jääneet projektit eivät palvele ketään. EstateGuru palvelee suomenkielisillä sivuillaan ja mm. UKK-osio ja hinnasto lisäävät läpinäkyvyyttä.

      EstateGuru pähkinänkuoressa:

      • Minimisijoitus 50 €
      • Joukkorahoitus alkaa kohtuullisella 50 euron minimisijoituksella, mikä mahdollistaa matalamman kynnyksen sijoittamisen.

      • Vuosituotto jopa 12%
      • Tarjoaa mahdollisuuden houkuttelevaan vuosituottoon, mikä voi olla kiinnostavaa sijoittajille verrattuna perinteisiin sijoitusmuotoihin.

      • Kaikki lainat kiinteistövakuudellisia
      • Korostaa sijoitusten turvallisuutta, koska kaikki lainat on taattu kiinteistövakuuksilla, mikä voi vähentää riskiä.

      • Nopeat tulokset ja mahdollisuus hajauttaa sijoitukset eri maihin
      • Tarjoaa mahdollisuuden nopeisiin sijoitustuloksiin samalla kun sijoittajat voivat hajauttaa sijoituksiaan eri maiden kiinteistöprojekteihin.

      • Täydellinen hallinta ja läpinäkyvyys
      • Sijoittajilla on täydellinen hallinta ja näkyvyys sijoituksiinsa, mikä lisää luottamusta ja mahdollistaa paremman päätöksenteon.

      • AutoInvest -ominaisuus helpottaa sijoitusten hallinnointia
      • Sijoittajat voivat hyödyntää AutoInvest-ominaisuutta, joka tekee sijoitusten hallinnoinnista helppoa ja automatisoitua, säästäen aikaa ja vaivaa.

      Aloita sijoittaminen EstateGurulla tästä.

      BULKESTATE – KIINTEISTÖJEN JOUKKORAHOITUS ON HELPPOA

      Bulkestate on loistava paikka löytää itselleen sopiva kiinteistökohde joukkorahoitukselle. Kiinteistöprojektien joukkorahoitus aloitetaan silloin, kun suunnitteilla on kohde, joka on vasta suunnitteluvaiheessa. Tällöin Bulkestate saa tarkat tiedot kohteesta aina aikataulua myöten. Sijoittaja voi myös tutustua siihen, millainen kohteesta on suunnitteilla ja kuinka monta rahoittajaa siihen otetaan. Bulkestaten tavoitteena on ollut olla kiinteistöjen joukkorahoituspalvelu, jonka avulla kerätään kokoon kaikki tarvittavat sijoittajat.

      Bulkestate mahdollistaa sen, että kiinteistösijoittaminen onnistuu myös muissa maissa. Sen kautta markkinoidaan erilaisia kohteita esimerkiksi Baltian maissa. Kiinteistösijoitus voidaan aloittaa jo pienillä summilla, mikä sopii hyvin monille sijoittajille. Yleensä sijoittajat maksavat muutamia satoja euroja kohteesta, mutta toisaalta korkeaa tuottoa havittelevat sijoittajat pistävät kerralla suuremman summan peliin. Tämä on varsin riskialtista, eikä sovi varovaisille sijoittajille. Pääsääntönä voidaankin pitää sitä, että koskaan ei pitäisi sijoittaa enempää kuin minkä on valmis häviämään.

      Bulkestaten kautta on mahdollista hoitaa myös kiinteistörahoitus. Bulkestate myöntää rahoitusta erilaisille projekteille. Projekteja voidaan rakentaa joko Suomessa tai ulkomailla. Suurin osa Bulkestaten kohteista sijaitsevat ulkomailla, joten suomalaisten sijoittajien on mahdollista päästä sijoittamaan myös muun maan kohteisiin. Bulkestate on saanut tähän mennessä jo kymmeniä tuhansia sijoittajia, jotka haluavat rikastua sijoitustensa avulla. Se onnistuukin, kun sijoitukset valitsee huolella.

      Bulkestate tarjoaa myös mahdollisuuden ryhmäostoihin. Ryhmäostosopimus tai irtotavarakauppa tapahtuu, kun kerrostalon omistaja haluaa myydä kaikki huoneistot (koko rakennus) kerralla. Bulkestate julkaisee tarjouksen alustallaan ja antaa mahdollisuuden ostaa yksi tai useampia rakennuksen huoneistoja. Kauppa onnistuu, jos kaikki asunnot ostetaan, mikä tarkoittaa, että jokaiselle rakennuksen huoneistolle on potentiaalinen ostaja ja irtotavarakauppa voi tapahtua.

      Bulkestate pähkinänkuoressa:

      • Minimisijoitus 50 €
      • Sijoittajilla on mahdollisuus lähteä mukaan pienellä 50 euron minimisijoituksella, mikä alentaa sijoittamisen aloituskynnystä.

      • 18 vuotta täyttänyt tai yritys voi aloittaa sijoittamisen
      • Palvelu on avoin kaikille vähintään 18-vuotiaille henkilöille sekä yrityksille, jotka haluavat aloittaa kiinteistösijoittamisen.

      • Mahdollisuus ryhmäostoihin
      • Sijoittajilla on mahdollisuus osallistua ryhmäostoihin, mikä voi tarjota lisää hajautusmahdollisuuksia ja riskien hallintaa.

      • Jopa 14 % vuosituotto
      • Tarjoaa houkuttelevan vuosituoton, joka voi olla kilpailukykyinen muihin sijoitusmuotoihin verrattuna.

      • Auto Invest helpottaa sijoittamista
      • Palvelu tarjoaa Auto Invest -ominaisuuden, joka tekee sijoittamisesta vaivatonta ja automatisoitua.

      KIINTEISTÖJEN JOUKKORAHOITUS – MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

      Kiinteistöjen joukkorahoitus on nouseva ilmiö, joka on herättänyt laajaa kiinnostusta viime vuosina. Se muodostaa ainutlaatuisen tavan yksityishenkilöille ja sijoittajaryhmille osallistua kiinteistöprojekteihin ja jakaa sijoitusmahdollisuudet laajemman yhteisön kesken. Seuraavassa tarkastellaan kiinteistöjen joukkorahoituksen perusperiaatteita, sen tarjoamia etuja ja haasteita sekä nykyisiä trendejä ja tulevaisuuden näkymiä.

      Kiinteistöjen joukkorahoitus perustuu useiden yksittäisten sijoittajien osallistumiseen kiinteistöhankkeiden rahoittamiseen. Tämä toteutuu yleisesti online-alustojen kautta, jotka yhdistävät sijoittajat ja kiinteistökehittäjät. Sijoittajat voivat valita haluamansa hankkeet ja sijoittaa niihin rahoitustaan. Tämä joukkorahoituksen muoto tarjoaa etuja sekä sijoittajille että kiinteistökehittäjille. Sijoittajat voivat hajauttaa sijoituksiaan pienempiin summiin useisiin projekteihin, mikä vähentää riskiä. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden pienemmille sijoittajille päästä mukaan kiinteistömarkkinoille ilman suuria taloudellisia sitoumuksia. Kiinteistökehittäjille joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden kerätä pääomaa useammalta sijoittajalta perinteisten rahoituslaitosten rajoituksista riippumatta. Erityisesti uudet tai pienemmät toimijat voivat hyötyä tästä vaihtoehdosta, kun perinteinen rahoitus ei ole helposti saatavilla.

      Kiinteistöjen joukkorahoituksessa yksi merkittävimmistä eduista on mahdollisuus hajauttaa sijoituksia. Sijoittajat voivat jakaa pääomansa useisiin eri kiinteistöihin, mikä pienentää riskiä verrattuna suuriin panostuksiin yhteen kohteeseen. Tämä on erityisen houkuttelevaa sijoittajille, jotka haluavat vähentää altistumistaan yksittäisen kiinteistöprojektin mahdollisille riskeille. Lisäksi joukkorahoitus avaa oven myös pienemmille sijoittajille. Perinteisesti kiinteistösijoittaminen on edellyttänyt suuria pääomia, mutta joukkorahoitus mahdollistaa yksittäisille sijoittajille osallistumisen projekteihin pienemmillä summilla. Tämä laajentaa sijoittajakuntaa ja mahdollistaa kiinteistömarkkinoille pääsyn suuremmalle joukolle ihmisiä. Yhteisöllisyys on keskeinen osa kiinteistöjen joukkorahoitusta. Sijoittajat kokevat olevansa osa projektia, ja heillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon esimerkiksi äänestysten kautta. Tämä luo vahvempaa sitoutumista ja vuorovaikutusta sijoittajien ja kiinteistökehittäjien välille.

      Vaikka hajauttaminen vähentää riskiä, kiinteistöjen joukkorahoitukseen liittyy silti sijoitusriski. Kiinteistömarkkinoiden volatiliteetti ja projektien onnistumisen epävarmuus voivat aiheuttaa haasteita sijoittajille. Tämä korostaa tarvetta huolelliselle tutkimukselle ja riskianalyysille ennen sijoituspäätöksiä. Lisäksi joukkorahoitusalalla on sääntelykysymyksiä, ja sijoittajien on oltava tietoisia paikallisista säädöksistä. Erilaiset sääntelykäytännöt voivat vaikuttaa sijoittajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ja ne voivat vaihdella merkittävästi eri markkinoilla. Projektin onnistumisen epävarmuus on toinen haaste. Vaikka sijoittajat voivat tehdä perusteellista tutkimusta, odottamattomat esteet voivat ilmaantua. Näihin voi kuulua rakennusluvan ongelmia, yllättäviä kustannuksia tai markkinoiden muutoksia, jotka voivat vaikuttaa projektin tuloksiin.

      Digitalisaatio on merkittävä tekijä kiinteistöjen joukkorahoituksessa. Online-alustat mahdollistavat tehokkaan prosessin sijoittajien ja kiinteistökehittäjien välillä. Tämä helppous ja nopeus ovat olennainen osa joukkorahoituksen houkuttelevuutta. Kansainväliset mahdollisuudet ovat myös kasvava trendi. Sijoittajat voivat osallistua kiinteistöprojekteihin maailmanlaajuisesti, mikä avaa uusia mahdollisuuksia.

      Vertaamalla paras

      KIINTEISTÖJEN JOUKKORAHOITUS KYSYMYKSET

      Mikä on kiinteistöjen joukkorahoitus?
      Joukkorahoitus on tapa kerätä pääomaa useilta sijoittajilta kiinteistöhankkeisiin. Se mahdollistaa yksityishenkilöille ja sijoittajaryhmille osallistumisen kiinteistösijoituksiin.

      Miten kiinteistöjen joukkorahoitus toimii käytännössä?
      Yleensä se toteutuu online-alustojen kautta, joissa kiinteistökehittäjät esittelevät hankkeitaan, ja sijoittajat voivat valita haluamansa projektit sijoittaakseen niihin rahaa.

      Miksi harkita kiinteistöjen joukkorahoitusta?
      Joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia, päästä kiinteistömarkkinoille pienemmillä summilla ja osallistua projekteihin ilman perinteisten rahoituslaitosten rajoituksia.

      Mitä etuja kiinteistöjen joukkorahoitus tarjoaa sijoittajille?
      Hajautetut sijoitukset, pienemmän kynnyksen sijoittaminen, yhteisön osallistuminen ja mahdollisuus osallistua projekteihin, joita muuten saattaisi olla vaikea saavuttaa.

      Miksi kiinteistökehittäjät käyttävät joukkorahoitusta?
      Se tarjoaa mahdollisuuden kerätä pääomaa useammalta sijoittajalta ilman perinteisen rahoituksen rajoituksia ja voi houkutella uusia tai pienempiä toimijoita.

      Onko kiinteistöjen joukkorahoitus riskialtista?
      Kyllä, kuten kaikki sijoitukset, siihen liittyy riskiä. Markkinoiden volatiliteetti, projektin onnistumisen epävarmuus ja sääntelykysymykset voivat olla haasteita.

      Mitä sijoittajien tulisi ottaa huomioon ennen osallistumistaan kiinteistöjen joukkorahoitukseen?
      Tärkeää on tehdä perusteellista tutkimusta hankkeista, ymmärtää sijoitusriskit ja olla tietoinen paikallisista sääntelykäytännöistä.

      Onko kiinteistöjen joukkorahoitus säänneltyä?
      Sääntely voi vaihdella merkittävästi eri markkina-alueilla. On tärkeää olla tietoinen paikallisista säädöksistä ja noudattaa niitä.

      Mitä tapahtuu, jos kiinteistöprojekti ei onnistu?
      Sijoittajat voivat menettää osan tai koko sijoituksensa riippuen hankkeen ongelmista. On tärkeää ymmärtää sijoituksen riskit.

      Voivatko kansainväliset sijoittajat osallistua kiinteistöjen joukkorahoitukseen?
      Kyllä, monet joukkorahoitusalustat mahdollistavat kansainvälisen osallistumisen, mutta on tärkeää tarkistaa alustan säännöt.

      Onko kiinteistöjen joukkorahoitus kannattavaa?
      Se voi olla kannattavaa, mutta se riippuu hankkeesta, markkinoista ja monista muista tekijöistä. Sijoittajan on arvioitava jokainen hanke erikseen.

      Voinko käyttää kiinteistöjen joukkorahoitusta oman kiinteistöhankkeeni rahoittamiseen?
      Kyllä, joillakin alustoilla on mahdollista käyttää joukkorahoitusta oman hankkeen rahoittamiseen, mutta on täytettävä tietyt vaatimukset.

      Miten joukkorahoitusplattformit varmistavat projektien laadun?
      Useimmat alustat tekevät perusteellisen tarkastuksen ennen hankkeen julkaisemista ja voivat vaatia kehittäjältä tiettyjä kriteerejä.

      Onko kiinteistöjen joukkorahoitus turvallista?
      Turvallisuustaso vaihtelee alustojen välillä. On suositeltavaa valita tunnettu ja luotettava alusta sekä lukea huolellisesti kaikki ehdot.

      Miten saan voittoni kiinteistöjen joukkorahoitusprojektista?
      Voitot voivat tulla myyntivoittoina, vuokratuottoina tai muina tuottoina riippuen projektista ja sijoitustavasta.

      Onko kiinteistöjen joukkorahoitus verotettavaa?
      Kyllä, sijoitetut varat ja niistä saadut tuotot voivat olla verotettavaa tuloa, joten verotusvaikutukset on otettava huomioon.

      Mikä on tyypillinen sijoituskausi kiinteistöjen joukkorahoitusprojekteissa?
      Sijoituskausi vaihtelee hankkeittain, mutta se voi olla useista kuukausista useisiin vuosiin.

      Kuinka usein sijoittajat saavat päivityksiä projektin edistymisestä?
      Useimmat alustat tarjoavat sijoittajille säännöllisiä päivityksiä projektin tilasta, mutta tämä vaihtelee alustojen välillä.

      Voivatko sijoittajat vaikuttaa projektien päätöksiin?
      Jotkut alustat mahdollistavat sijoittajien osallistumisen päätöksentekoon esimerkiksi äänestysten kautta.

      Mitä riskejä liittyy kiinteistöjen joukkorahoitukseen?
      Sijoitusriski, projektin epäonnistumisen riski, markkinariski ja sääntelyriskejä ovat kaikki mahdollisia riskejä, jotka sijoittajien tulisi ottaa huomioon.