Kiinteistöjen joukkorahoitus

KIINTEISTÖJEN JOUKKORAHOITUS ON TÄÄLLÄ!

Kiinteistöihin sijoittaminen on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Sijoittamisen aloittaminen ei kuitenkaan onnistu kovin helposti, sillä siinä voi olla hankalaa päästä alkuun rahoituksesta johtuvien pulmien vuoksi. Ei ole helppoa aloittaa sijoittamista, jos itsellä ei ole yhtään pääomaa. Nyt sijoittamisen aloittaminen on kuitenkin mahdollista jopa pienemmällä pääomalla. Se onnistuu kiinteistöjen joukkorahoituksen avulla.

Kiinteistöjen joukkorahoitus mahdollistaa sen, että jokaisella on mahdollisuus päästä mukaan kalliimman hintaluokan kiinteistöprojekteihin. Aikaisemmin ne vaativat paljon pääomaa, mutta nykyisin pääoma jaetaan monien yksityisten sijoittajien kesken. Yleensä yritykset markkinoivat kohteitaan ja keräävät siten rahoitusta projektia varten. Kiinteistöprojektien joukkorahoitus on yleisesti käytetty muun muassa kulttuuriprojektien rahoittamiseen tai hyväntekeväisyysprojektien toteuttamiseen. Sen lisäksi sitä käytetään tänä päivänä yhä suuremmissa määrin kiinteistöbisneksessä. Sijoittajat saavat osuuksia sen mukaan, mitä enemmän he sijoittavat. Jokaisesta kiinteistöstä on mahdollista saada myös tuottoa, mikäli projekti etenee sovitusti.

Aikaisemmin kiinteistö joukkorahoitus vaati pääoman lisäksi myös laajan verkoston. Nykyään kiinteistörakennuttajia ei tarvitse tuntea, vaan kiinteistöprojektien joukkorahoituspalvelu hoitaa yhteydenpidon sijoittajien ja rakennuttajien välillä. Sellaiset projektit, jotka eivät ole vielä saaneet rahoitusta pankeilta, luokitellaan niin sanotuiksi korkean riskin projekteiksi. Tällöin sijoittaja ottaa suuren riskin, mutta jos projekti onnistuu, ovat saadut tuototkin sitä suurempia. Riski on sitä suurempi myös silloin, mitä vähemmän sijoittajia projektissa on. Kiinteistöjen joukkorahoituksessa voi olla maksimissaan 200 sijoittajaa. Vaikka sijoittajia olisikin täydet 200, on kiinteistöihin sijoittaminen aina riski, joka tulee ottaa huomioon. Omat varansa voi siis menettää kokonaisuudessaan.

MITEN KIINTEISTÖSIJOITUS JA -RAHOITUS TOIMII

Kiinteistösijoitus toimii siten, että sijoittaja etsii sijoitettavia kohteita. Kohteista tulee lukea lisätietoa ennen kuin niihin sijoittamista edes harkitsee. Jos kohde vaikuttaa liian suurelta riskiltä, ei siihen välttämättä kannata sijoittaa. Kaiken rahansa voi nimittäin menettää, mutta toisaalta rahansa voi laittaa myös poikimaan. Kiinteistösijoittaminen on riskialtista, mutta kaikki sijoittajat tietävät sen. Aloittelevan sijoittajan voi olla järkevää sijoittaa kohteisiin, jotka ovat niin sanotusti varmoja kohteita. Vaikka toki täysin varmoja kohteita ei olekaan, on joidenkin kohteiden onnistuminen varmempaa kuin toisten.

Kiinteistö voi hakea kiinteistörahoitusta, joka helpottaa rakentamisen aikaisten kulujen kanssa. Jos rahoitus saadaan, on projektin toteutuminen lähempänä. Jos rahoitusta taas ei saada, nousee riski, että sijoittaja menettää kaikki sijoittamansa rahat. Sijoittaja voi arvioida omaa riskiään selvittämällä rakennuttajan taustaa. Jos taustalta löytyy monia onnistuneita projekteja, on sijoittaminen turvallisempaa.

ESTATEGURU – KIINTEISTÖSIJOITTAMISTA TURVALLISESTI

EstateGuru on hyvä valinta silloin, kun pohditaan sijoittamista. Sen avulla kiinteistö joukkorahoitus onnistuu helposti, sillä nettisivuilta voi tutkia eri kohteita. Kiinteistöprojektien joukkorahoitus vaatii yhteydenpitoa sijoittajan ja rakennuttajan välillä. EstateGurun kautta se onnistuu. Monikaan kiinteistöjen joukkorahoituspalvelu ei pysty tarjoamaan mahdollisuutta lähteä mukaan kiinteistöbisnekseen vain 50 eurolla. EstateGurun avulla se kuitenkin onnistuu.

EstateGurun kautta kiinteistösijoitus voi antaa jopa 12 prosentin tuoton vuositasolla. Tällöin kiinteistösijoittaminen on todella kannattavaa ja siitä voi jopa tulla pääelinkeino. Myös kiinteistörahoitus hoituu EstateGurun avulla. Yritykset voivat hakea helpotusta projektiensa kustannuksiin hakemalla rahoitusta. EstateGuru myöntää rahoitusta sellaisille yrityksille, jotka pystyvät näyttämään toteen olevansa hyviä rahoituksen kohteita. Mitä enemmän toteutuneita projekteja rakennuttajalla on taustallaan, sitä helpommin rahoitusta voidaan myöntää. Jos rahoitus on jo myönnetty, sijoittaja pääsee seuraamaan sitä, kuinka paljon rahoitusta on myönnetty ja mihin se käytetään. Rahoituksella pyritäänkin pitämään huolta siitä, että projekti valmistuu suunnitellussa aikataulussa. Valmistumatta jääneet projektit eivät palvele ketään. EstateGuru palvelee suomenkielisillä sivuillaan ja mm. UKK-osio ja hinnasto lisäävät läpinäkyvyyttä.

EstateGuru pähkinänkuoressa

– Minimisijoitus 50 €
– Vuosituotto jopa 12%
– Kaikki lainat kiinteistövakuudellisia
– Nopeat tulokset ja mahdollisuus hajauttaa sijoitukset eri maihin
– Täydellinen hallinta ja läpinäkyvyys
– AutoInvest -ominaisuus helpottaa sijoitusten hallinnointia

Aloita sijoittaminen tästä

BULKESTATE – KIINTEISTÖJEN JOUKKORAHOITUS ON HELPPOA

Estate Guru on loistava tapa aloittaa kiinteistösijoittaminen, mutta sen lisäksi myös Bulkestate on loistava paikka löytää itselleen sopiva kiinteistö joukkorahoitus. Kiinteistöprojektien joukkorahoitus aloitetaan silloin, kun suunnitteilla on kohde, joka on vasta suunnitteluvaiheessa. Tällöin Bulkestate saa tarkat tiedot kohteesta aina aikataulua myöten. Sijoittaja voi myös tutustua siihen, millainen kohteesta on suunnitteilla ja kuinka monta rahoittajaa siihen otetaan. Bulkestaten tavoitteena on ollut olla kiinteistöjen joukkorahoituspalvelu, jonka avulla kerätään kokoon kaikki tarvittavat sijoittajat.

Bulkestate mahdollistaa sen, että kiinteistösijoittaminen onnistuu myös muissa maissa. Sen kautta markkinoidaan erilaisia kohteita esimerkiksi Baltian maissa. Kiinteistösijoitus voidaan aloittaa jo pienillä summilla, mikä sopii hyvin monille sijoittajille. Yleensä sijoittajat maksavat muutamia satoja euroja kohteesta, mutta toisaalta korkeaa tuottoa havittelevat sijoittajat pistävät kerralla suuremman summan peliin. Tämä on varsin riskialtista, eikä sovi varovaisille sijoittajille. Pääsääntönä voidaankin pitää sitä, että koskaan ei pitäisi sijoittaa enempää kuin minkä on valmis häviämään.

Bulkestaten kautta on mahdollista hoitaa myös kiinteistörahoitus. Bulkestate myöntää rahoitusta erilaisille projekteille. Projekteja voidaan rakentaa joko Suomessa tai ulkomailla. Suurin osa Bulkestaten kohteista sijaitsevat ulkomailla, joten suomalaisten sijoittajien on mahdollista päästä sijoittamaan myös muun maan kohteisiin. Bulkestate on saanut tähän mennessä jo kymmeniä tuhansia sijoittajia, jotka haluavat rikastua sijoitustensa avulla. Se onnistuukin, kun sijoitukset valitsee huolella.

Bulkestate tarjoaa myös mahdollisuuden ryhmäostoihin. Ryhmäostosopimus tai irtotavarakauppa tapahtuu, kun kerrostalon omistaja haluaa myydä kaikki huoneistot (koko rakennus) kerralla. Bulkestate julkaisee tarjouksen alustallaan ja antaa mahdollisuuden ostaa yksi tai useampia rakennuksen huoneistoja. Kauppa onnistuu, jos kaikki asunnot ostetaan, mikä tarkoittaa, että jokaiselle rakennuksen huoneistolle on potentiaalinen ostaja ja irtotavarakauppa voi tapahtua.

Bulkestate pähkinänkuoressa

– Minimisijoitus 50 €
– 18 vuotta täyttänyt tai yritys voi aloittaa sijoittamisen
– Mahdollisuus ryhmäostoihin
– Jopa 14 % vuosituotto
– Auto Invest helpottaa sijoittamista

Aloita sijoittaminen tästä